İçişleri, boğulma vakalarına karşı uyardı! 81 ile genelge

İçişleri Bakanlığı 2022 senesinde meydana gelen 476 suda boğulma vakasında 244 kişin yaşamını kaybetmesi, 287 kişinin kurtarılması üstüne 81 İl Valiliğine “Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Tedbirler” temalı genelge gönderdi. Genelgede denizler, göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenmesi açısından büyük ehemmiyet arz etmiş olduğu açıklandı.
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesince “İl sınırları içinde refah ve güvenliğin, şahıs dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bu tarz şeyleri sağlamak için vali ihtiyaç duyulan karar ve tedbirleri alır.” hükmü hatırlatılarak, boğulma olaylarının önüne geçilmesi için valiliklerden şu tedbirlerin alınması istendi. Sıhhat, güvenlik ve toplumsal donatılar açısından kafi görülen, can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak. Bu alanların haricinde kalan deniz, göl, gölet, baraj, sulama kanalı, akarsu, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, düzelteç, su iletimi, boşalma yada taşkın denetim kanalı vb. alanlarda suya girilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek ve bu alanlara yönelik ilave tedbirlerin planlanacak. Yüzme alanlarında yüzme sınırları (kıyıdan itibaren 200 metreye kadar) yüzer donanımlarla işaretlenecek be bu alanlarda yüzme sınırlarını gösteren uyarıcı levhaların bulundurulacak. Yüzme alanı olarak belirlenen ve sınırları işaretlenen bu alanlara, her türlü motorlu yada motorsuz deniz aracının girmesi ve bu alanlarda yarış, şov vb. herhangi bir aktivite yapılması engellenecek.
ÇEKEN AKINTI YERLERİ İKAZ DUBALARIYLA İŞARETLENECEK
Sahillerde çeken akıntı üreten yerlerin tespiti yapılacak ve bu bölgeler uyarı dubalarıyla işaretlenecek. Boğulma olaylarının yaşandığı deniz, göl, gölet, akarsu, su kanalı vb. alanlarda ve kontrolsüz plajlarda suya girilmesinin can güvenliği açısından çekince arz ettiğini belirten işaret ve uyarı levhaları konulacak ve bu alanlara yönelik ilave tedbirler planlanacak.
İnsan sağlığı ve can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan alanlar mevzusunda vatandaşlar ve turistlerin bilgilendirilmesi amacıyla otobüs durakları, otogarlar, sahil şeritleri ve plaj benzer biçimde bölgelere duyuru panolarına uyarıcı afişler asılacak. DSİ tarafınca işletilen yada çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin (baraj, gölet, sel kapanı, düzelteç, su iletimi, boşalma yada taşkından koruma kanalı benzer biçimde) çevresine insan geçişinin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirleri (tel çit, korkuluk, uyarı levhaları benzer biçimde) ilgili kurumlarca ya da işletmecisi tarafınca alınacak.
Sahil kesiminde devriye/denetim faaliyeti icra eden kolluk/belediye personeline ilk yardım eğitimi verilecek. Suda boğulma vakaları sonrasında uygulanacak ilkyardım kurallarını özetleyen broşürlerin farkındalık oluşturmak suretiyle ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile gezim tesisleri ve su sporları işletmelerine dağıtılacak. Yüzme alanlarındaki yoğunluğa ve risk durumuna nazaran ilgili işletme tarafınca Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan belgeli cankurtaran görevlendirilecek.
Kütahya’da işçileri taşıyan otobüs devrildi; 11 yaralı
İLK YARDIM KABİNİ OLUŞTURULACAK
Denize yoğun olarak girilen bölgelere öncelik verilmek suretiyle yüzme alanlarında ilk yardım kabini/odası oluşturulacak ve lüzumlu personel/araç-gereç desteği sağlanacak. Yüzme alanlarından faydalanan vatandaşların can güvenliği açısından bu alanlarda her türlü su ürünleri avcılığı yasaklanacak. Yüzme alanları içinde oyun gruplarının (şişme ve öteki yüzer su parkı) ve cankurtaranın görüş alanını negatif etkileyen öteki büyük hacimli yapıların oluşturulmasına izin verilmeyecek.
DENETİMLER ARTIRILACAK
İl/ilçelerde oluşturulacak denetim ekipleri tarafınca sık ve tertipli denetimler gerçekleştirilecek. Bölgesel gezim sezonları süresince, bilhassa kontrolsüz sahillerde ve çevresinde yoğun saatler içinde denetimler artırılacak Sahillerde bulunan plaj işletmelerinin cankurtaran ve lüzumlu can kurtarma vasıta/gereçlerini bulundurmalarını sağlamak amacıyla lüzumlu denetimlerin yapılacak. Vazife meydana getiren cankurtaranların standartlara uygunluğu ve kafi kurtarma ve ilk yardım ekipmanına haiz olup olmadığının belirli aralıklarla denetlenecek. Bilhassa hafta sonu ve bayram tatillerinde yüzme alanlarında/plajlarda denetimlerin artırılacak. Cankurtaran istasyonlarında halkın görebileceği bölgelere cankurtaran brövesinin bir örneği, emek verme saatlerinin ve flamaları anlamlarının asılacak. Cankurtaranın olmadığı yada denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu durumlarda cankurtaran istasyonlarına kırmızı flama çekilip sınır flamaları kaldırılarak cankurtaranın olmadığı ve denize girmenin tehlikeli ve yasak bulunduğunun anons sisteminden duyurulacak.
BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK
Okullarda “Çeken Akıntı”, sulama kanallarında, barajlarda ve insan sağlığı ile can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkında eğitimler verilecek. Üniversiteler ve öteki paydaş kurum/kuruluşlar vesilesiyle kamuoyunda farkındalığı artırıcı açık oturum, seminer, bilimsel toplantı, çalıştay vb. etkinlikler düzenlenecek.
Gezim merkezleri başta olmak suretiyle yoğun olarak denize girilen yerlerde “Boyunuzu Geçebilir”, “Çeken Akıntı”, “Alkollü Şekilde Denize Girmek Risklidir”, “Yüzme Bilmeden Denize Girmek Tehlikelidir”, “Kayalıklardan Atlamak Yaşamsal Çekince Taşır” benzer biçimde uyarıcı ibareler içeren broşürlerin dağıtılacak. İl/ilçelerde paydaş kurum/kuruluşlarla iş birliği içinde yüzme kursları/programları düzenlenmesi ve/yada isteklilere cankurtaranlık eğitimi verilecek.

Son Dakika Haberler