Şiddetli Ölü Yıldızların Yörüngesinde Olan Ötegezegenleri Keşfetmek İçin Araştırmacılar Tarafınca Tavsiye edilen Yeni Yöntem

Araştırmacılar, esasen birbirine aşırı yakın iki yıldıza haiz ikili yıldız sistemleri olan Afet Değişkenleri (CV’ler) olarak malum ölü yıldızların çevresinde dönen gezegenleri saptamak için yeni bir yol önerdiler. Aralarındaki mesafenin olmaması, bir yıldızın diğerinden araç-gereç çekmesine ve böylece ikinci yıldızın kararmasına niçin olur. Araştırmacılar, çalışmanın bir parçası olarak dört CV’nin (LU Camelopardalis, QZ Serpentis, V1007 Herculis ve BK Lyncis) parlaklığındaki değişimleri ölçtüler. kırmızı cüce yıldız olarak malum yıldız ve sıcak, yoğun yıldız – beyaz cüce. Kırmızı cüce yıldızların hacmi 0.07 ile 0.30 güneş hacmi içinde ve Güneş’inkinin ortalama yüzde 20’si kadar bir yarıçapa sahipken, beyaz cüce yıldızların tipik bir hacmi ortalama 0.75 Güneş kütlesine ve Dünya gezegenininkine benzer oldukça minik bir yarıçapa haizdir. yörede üçüncü bir varlık – mesela bir gezegen – var ise, yerçekimi kuvveti sebebiyle donörden birincil yıldıza araç-gereç transferini etkileyebilir. Bu da, yeni bir çalışmanın bulmuş olduğu sistemin parlaklığını etkileyebilir. Kraliyet Astronomi Derneği’nin (MNRAS) Aylık Bildirimlerinde gösterilen çalışmanın başlığı: “Üçüncü cisim hipotezinin yıkım değişkenlerinde kontrol edilmesi LU Camelopardalis, QZ Serpentis , V1007 Herculis ve BK Lyncis.” Hakemli emek harcama, Meksika’daki Universidad Autónoma De Nuevo León’dan Dr. Carlos Chavez tarafınca yürütülmüştür. Dr Chavez ve ekibi, çalışmadaki özgeçmişleri inceledi – LU Camelopardalis, QZ Serpentis, V1007 Herculis ve BK Lyncis. Ekip, dört özgeçmişin parlaklığındaki değişimleri ölçtü. Bunu kullanarak, “her sistemdeki parlaklık değişimlerine bakılırsa sistemlerdeki potansiyel üçüncü cisimlerin mesafelerini ve kütlelerini” hesapladılar. Emek harcama, değişik açılardan gözlemlenebilen “parlaklıkta içsel değişiklik” üstüne kurulu.Ekibin üstünde çalmış olduğu dört CV’den ikisinde, yörüngelerinde “gezegenlere benzeyen cisimler” var. sistemdeki parlaklıkta değişikliklere niçin olabilecek şekilde bir yıkım değişkenini bozabilir. Dr Chavez, bu bozulmaların hem gözlemlenen oldukça uzun dönemleri – 42 ila 265 gün içinde – hem de parlaklıktaki bu değişikliklerin genliğini açıklayabildiğini söylemiş oldu. Ekip, çalışmanın gezegenleri bulmak için ümit verici yeni bir teknik sağladığını söylemiş oldu. Cataclysmic Değişkenler çevresinde yörüngede.

Teknoloji Haberleri